Diễn Đàn Vân Đồn

Nơi giao lưu, kết bạn và cùng nhau thể hiện cá tính

Tự động đăng nhập lần sau

Bài gửi sau cùng

»Máy đo độ đụcvuonghoang2388 Tue 17 Nov 2015, 14:39
»Dưỡng đo, căn lá giá rẻvuonghoang2388 Sun 15 Nov 2015, 14:31
»Máy dò kim loại cầm tayvuonghoang2388 Thu 12 Nov 2015, 14:43
»Phụ kiện cửa kính phù hợp để lắp đặt cửa đẩyduancuacuon Tue 10 Nov 2015, 16:51
»Bút camera, camera bút, camera ngụy trangvuonghoang2388 Tue 10 Nov 2015, 08:40
»Máy hiệu chuẩn âm thanh, thiết bị hiệu chuẩn âm thanhvuonghoang2388 Tue 10 Nov 2015, 08:37
»Những thông số quan trọng của bản lề sàn ADLER A- 2000duancuacuon Fri 30 Oct 2015, 10:30
»Sửa khóa cửa cường lực ở đâu Hà Nội tốt nhất?duancuacuon Thu 29 Oct 2015, 15:11
»Bản lề sàn Newstar Hs-233Zduancuacuon Wed 28 Oct 2015, 14:35
»Nhận cung cấp phụ kiện VVP số lượng lớnduancuacuon Tue 27 Oct 2015, 18:28

Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Chủ đề mới hơn

Chủ đề cũ hơn

Thành viên cấp 1

niken.zu

niken.zu
Thành viên cấp 1
1.Hình nốt nhạc (♪)
~~~~~~~~~~$$$$ ~~~~~~~~~~$$$$$$ ~~~~~~~~~.$$$**$$ ~~~~~~~~~$$$"~~`$$ ~~~~~~~~$$$"~~~~$$ ~~~~~~~~$$$~~~~.$$ ~~~~~~~~$$~~~~..$$ ~~~~~~~~$$~~~~.$$$ ~~~~~~~~$$~~~$$$$ ~~~~~~~~~$$$$$$$$ ~~~~~~~~~$$$$$$$... ~~~~~~~.$$$$$$* ... ~~~~~~$$$$$$$"..... ~~~~.$$$$$$$".... ~~~$$$$$$"`$"... ~$$$$$~~~~~$$.$.. $$$$$~~~~$$$$$$$$$$. $$$$~~~.$$$$$$$$$$$$$ $$$~~~~$$$*~`$~~$*$$$$ $$$~~~`$$"~~~$$~~~$$$$ $$~~~~$$~~~~$$~~~~$$$ ~$$$~~~$$$~~~`$~~~~$$$ ~`*$$~~~~$$$~~$$~~:$$ ~~~$$$$~~~~~~~$$~$$" ~~~~~$$*$$$$$$$$$" ~~~~~~~~~~````~$$ ~~~~~~~~~~~~~~~`$ ~~~~~~~~..~~~~~~$$ ~~~~~~$$$$$$~~~~$$ ~~~~~$$$$$$$$~~~$$ ~~~~~$$$$$$$$~~~$$ ~~~~~~$$$$$"~~.$$ ~~~~~~~"*$$$$$$~~~~~~~~~

Thành viên cấp 1

niken.zu

niken.zu
Thành viên cấp 1
.Hình L.O.V.E:
.......::****...............****::......... .....*..♥️.♥️.♥️......*.*....♥️.♥️.♥️...*... .... ....*.♥️..L......*.*♥️*.*..........♥️.*........ ....*.♥️....O...—£You§—™️.....♥️.*.. ......*.♥️.....V...................♥️.*......... . .........*.♥️....E.............♥️.*.(\__/). ..............*.♥️ ....... ♥️.*.....(='o'=). ....................*♥️*............(♥️)_(♥️),
*Love*........................................ *Love*........................................ *Love*........................................ *Love*........................................ *Love*........................................ *Love*........................................ *Love*........................................ *Love*Love*Love*........................ *Love*Love*Love*........................ ................................................. ....*Love**Love*.......................... *Love*........*Love*...................... *Love*........*Love*...................... *Love*........*Love*...................... *Love*........*Love*...................... *Love*........*Love*...................... *Love*........*Love*...................... ....*Love**Love*.......................... ................................................. *Love*............*Love*.................. ..*Love*........*Love*.................... ....*Love*....*Love*...................... ......*Love**Love*........................ .........**Love**.......................... ...........*Love*............................ ............................................. *Love*Love*Love*........................ *Love*Love*Love*........................ *Love*........................................ *Love*........................................ *Love**Love*................................ *Love*........................................ *Love*........................................ *Love*Love*Love*........................ *Love*Love*Love*.......................

Thành viên cấp 1

niken.zu

niken.zu
Thành viên cấp 1
Flower
__________♥️@@@@@@@_________@@@@@_ __________@@@@@@@@_____@@@@@@@ ________@@@________@@_____@@@@@@@ ________@@___________@@__@@@______@@ ________@@____________@@@__________@@ __________@@________________________@@ ____@@@@@@______@@@@@___________@@ __@@@@@@@@@__@@@@@@@_________@@ __@@____________@@@@@@@@@_______@@ _@@____________@@_lOvE_@@_____@@ _@@____________@@@@@@@@@___@@@ _@@@___________@@@@@@@______@@ __@@@@__________@@@@@________@@ ____@@@@@@_______________________@@ _________@@_________________________@@ ________@@___________@@___________@@ ________@@@________@@@@@@@@@@@ _________@@@_____@@@_@@@@@@@ ________@@@@@@__________@@@@@ __________@@@@@@@ ____________________@ ____________________@ _____________________@ ______________________@ ______________________@____@@@ ______________@@@@__@__@____@ _____________@_______@@@___@@ ________________@@@____@__@@ _______________________@ ______________________@ _____________________@ ____________________@ ___________________@@@ __________________@

Thành viên cấp 1

niken.zu

niken.zu
Thành viên cấp 1
H.E.A.R.T...(1)

_______♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️_________________ _____♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️_________ _______ ___♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️� � � ?� �_______________ __♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ ♥️♥️____♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️___ __♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ ♥️♥️♥️_♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️___ __♥️♥️♥️♥️♥️♥️_000_♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️� �� ��?? ��♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️__ __♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️__ ___♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️_x_Happy_♥️♥️� � � ?� �♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️___ ____♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️� �� ��?? ��♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️____ ______♥️♥️♥️♥️_Princess_♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️� �� ��?? ��♥️♥️♥️♥️______ ________♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️______ __________♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️� �� ��?? ��♥️♥️♥️♥️________ ____________♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️� � � ?� �♥️__________ _____________♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️____ ________ _____________♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️__________ ____ _____________♥️♥️♥️♥️♥️♥️_________________ ____________♥️♥️♥️♥️__________________ ___________♥️♥️____________________

5.H.E.A.R.T...(2)
.____XXXX♥️♥️___________♥️♥️XXXX____ ____♥️XXXX♥️♥️♥️♥️_____♥️♥️♥️XXXX♥️_____ ___♥️♥️♥️XXXX♥️♥️♥️♥️_♥️♥️♥️♥️XXXX♥️♥️♥️♥️____ ___♥️♥️♥️♥️XXXX♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️XXXX♥️♥️♥️♥️♥️____ ___♥️♥️♥️♥️♥️XXXX♥️♥️♥️♥️XXXX♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️____ ____♥️♥️♥️♥️♥️♥️XXXX♥️XXXX♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️____ _____♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️xXXXXXx♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️_____ ______♥️♥️♥️♥️♥️♥️XXXXXXXx♥️♥️♥️♥️♥️______ _______♥️♥️♥️♥️xXXX♥️♥️XXXX♥️♥️♥️_______ _________♥️XXXX♥️♥️♥️♥️xXXX♥️________ _________XXXX♥️♥️♥️♥️♥️♥️XXXX________ ________XXXX♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️XXXX________ _______XXXX__♥️♥️♥️♥️♥️__XXXX_______ ______XXXX____♥️♥️♥️____XXXX______ _____XXXX______♥️______XXXXx____ ___XXXXx____L.O.V.E____xXXXX___ ________________________________,

Thành viên cấp 1

niken.zu

niken.zu
Thành viên cấp 1
♥️ U
............................................. ..........*I♥️U**I♥️U**I♥️U*.......... ..........*I♥️U**I♥️U**I♥️U*.......... ..................*I♥️U*................... ..................*I♥️U*................... ..................*I♥️U*................... ..................*I♥️U*................... ..................*I♥️U*................... ..................*I♥️U*................... ..........*I♥️U**I♥️U**I♥️U*.......... ..........*I♥️U**I♥️U**I♥️U*.......... ............................................. .......*I♥️U*..............*I♥️U*....... ...*I♥️U**I♥️U*.....*I♥️U**I♥️U*.... .*I♥️U*....*I♥️U*.*I♥️U*....*I♥️U*.. .*I♥️U*.........*I♥️U*........*I♥️U*.. ..*I♥️U*........................*I♥️U*.. ...*I♥️U*......................*I♥️U*... ....*I♥️U*....................*I♥️U*.... ......*I♥️U*................*I♥️U*...... ........*I♥️U*............*I♥️U*........ ...........*I♥️U*......*I♥️U*........... ..............*I♥️U**I♥️U*.............. ..................*I♥️U*.................. ............................................ .........*I♥️U*..........*I♥️U*........ .........*I♥️U*..........*I♥️U*........ .........*I♥️U*..........*I♥️U*........ .........*I♥️U*..........*I♥️U*........ .........*I♥️U*..........*I♥️U*........ .........*I♥️U*..........*I♥️U*........ .........*I♥️U*..........*I♥️U*........ .........*I♥️U*..........*I♥️U*........ .........*I♥️U*..........*I♥️U*........ ..............*I♥️U**I♥️U*............. ..........................................,

Thành viên cấp 1

niken.zu

niken.zu
Thành viên cấp 1
Ko bit gọi là ji` nun
_____________________________ ________((`'-""```""-'`))________ ________)____-____-__(_______ ________/___(o___o)__\________ ________\____( 0 )____/________ __________'-.._'='_..-'_________ ______/`;♥️'♥️'♥️.---.♥️'♥️'♥️;`\______ ______\_))____'♥️'____((_/______ _______♥️.___happy__.♥️_________ ________'♥️._________.♥️'________ ________/_'♥️._____.♥️'_\________ ________\__\'♥️. .♥️'/__/________ ______(((___)_'♥️'_(___)))______

Thành viên cấp 1

niken.zu

niken.zu
Thành viên cấp 1
hình hok biêt nói là gì _____♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️____________________ ____♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️_________________ __♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️๑๑๑๑๑๑๑♥️♥️♥️♥️________________ _♥️♥️♥️♥️♥️๑๑๑*¥øu*๑๑๑๑♥️♥️♥️♥️______________ ♥️♥️♥️♥️♥️♥️๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑♥️♥️♥️♥️♥️๑๑๑๑♥️♥️♥️♥️_______ ♥️♥️♥️♥️♥️๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑♥️♥️๑๑๑๑๑๑๑๑♥️♥️♥️___ ♥️♥️♥️♥️♥️๑๑๑๑๑๑๑*j§*๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑♥️♥️♥️♥️ _♥️♥️♥️♥️♥️๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑♥️♥️♥️♥️♥️♥️ __♥️♥️♥️♥️♥️๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑♥️♥️♥️♥️♥️♥️ ___♥️♥️♥️♥️๑๑๑๑๑๑๑๑๑*Mÿ*๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑♥️♥️♥️♥️♥️♥️ ____♥️♥️♥️♥️๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ _____♥️♥️♥️♥️๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️_ ______♥️♥️♥️♥️๑๑๑๑๑๑๑๑๑*£øv€*๑๑♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️__ _______♥️♥️♥️♥️๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑♥️♥️♥️♥️♥️♥️____ ________♥️♥️♥️♥️๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑♥️♥️♥️♥️♥️♥️______ _________♥️♥️♥️♥️๑๑๑๑๑๑๑๑๑♥️♥️♥️♥️♥️♥️________ __________♥️♥️♥️♥️๑๑๑๑๑๑๑♥️♥️♥️♥️♥️__________ ___________♥️♥️♥️♥️๑๑๑๑♥️♥️♥️♥️♥️____________ ____________♥️♥️♥️♥️๑๑♥️♥️♥️♥️______________ _____________♥️♥️♥️♥️♥️♥️_________________ ______________♥️♥️♥️___________________ _______________♥️____________________ ______________¤_____________________ ________________¤___________________ _________________¤__________________ __________________¤_________________ __________________¤_________________ _________________¤__________________ ________________¤___________________ _______________¤____________________ ______________¤_____________________ ______________¤_____________________ _______________¤____________________ ________________¤___________________ _________________¤__________________ __________________¤_________________

Thành viên cấp 1

niken.zu

niken.zu
Thành viên cấp 1
Love*........................................ *Love*........................................ *Love*........................................ *Love*........................................ *Love*........................................ *Love*........................................ *Love*........................................ *Love*Love*Love*........................ *Love*Love*Love*........................ ................................................. ....*Love**Love*.......................... *Love*........*Love*...................... *Love*........*Love*...................... *Love*........*Love*...................... *Love*........*Love*...................... *Love*........*Love*...................... *Love*........*Love*...................... ....*Love**Love*.......................... ................................................. *Love*............*Love*.................. ..*Love*........*Love*.................... ....*Love*....*Love*...................... ......*Love**Love*........................ .........**Love**.......................... ...........*Love*............................ ............................................. *Love*Love*Love*........................ *Love*Love*Love*........................ *Love*........................................ *Love*........................................ *Love**Love*................................ *Love*........................................ *Love*........................................ *Love*Love*Love*........................ *Love*Love*Love*.......................

Thành viên cấp 1

niken.zu

niken.zu
Thành viên cấp 1
$$$$$________________$$$$$ __$$$$$$______________$$$$$$ ___$$$$$$$___________$$$$$$$ _____$$$$$$$$_______$$$$$$$$ ______$$$$$$$$$_____$$$$$$$ ________$$$$$$$$____$$$$$$$ _________$$$$$$$$$__$$$$$$ ____________$$$$$$$$$$$$$ _______________$$$$$$$$$ __________$$$$$$$$$$$$$ ________$$$$$$$$$$$$$$$$ _______$$$___$$$$$$$$$$$$ ______$$$$$_$$$$$$$$$$$$$ _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ _______$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___________$$$$$$$$$$$$$ __________$$$$$$$$$$$$$
Thêm một nốt nữa nè
____________###_##_____________ __________###____##____________ ________###____###_#__________ ______###____###___##_________ ____###____###______##________ __###____###_________##_______ _##____###____________##______ ##____###______________##_____ _##_###_________________##____ __###____________________##____ ___##_____________________##____ ____##____________________###__ _____##__________________##### ______##_______________####### _______##_____________######## ________##___________######### _________##_________########## _________###________######### _______######_______######## _____########________#####__ ____#########________________ ___##########________________ __##########_________________ __#########__________________

Thành viên cấp 1

niken.zu

niken.zu
Thành viên cấp 1
...............____................ *..........='&........'=.......you... *......./..................\....are.. *......:...♥️.......♥️.......;...so.... *.....O......C_...........O...sweet.. *......:....................;........ *.......\......U........../.......... *........`=.______.='.....from...ღ.... *........../.`"""""`\.........ILU....... *........./.....,......\....ღ........... *......../.|/\/\/\..._\.............. *...be.my|/\/\/\.\_valentine......... *..........|________|................ *..........__\_.|_./__............... *........|_____|_____|.......ღ........

Thành viên cấp 1

niken.zu

niken.zu
Thành viên cấp 1
cái này dài lắm ______♥️_____♥️____♥️____♥️__♥️♥️♥️____ ___♥️♥️_♥️______♥️__♥️______♥️____♥️___ _♥️______♥️_____♥️_♥️____________♥️__ _♥️_____________♥️♥️____________♥️__ __♥️_____________♥️___________♥️___ ____♥️_____________________♥️_____ _______♥️♥️______________♥️♥️♥️♥️♥️____ _____♥️_______________________♥️__ ___♥️__________________________♥️_ __♥️___________________________♥️_ __♥️_____________♥️_______♥️_♥️♥️♥️___ ___♥️____♥️_______♥️♥️_______♥️______ _____♥️♥️_♥️_______♥️♥️♥️______♥️______ ________♥️______♥️_♥️♥️_♥️♥️♥️♥️________ _________♥️____♥️__♥️♥️_____________ __________♥️♥️♥️___♥️♥️♥️_____________ _______________♥️♥️♥️♥️_____________ ____0000000000______0000000000_____ __000________000__000________000___ _000___________0000___________000__ 000_____________00_____________000_ 000____________________________000_ 000___________THANKS__________000_ _000____________FOR___________000__ __000__________BEING_________000___ ___000__________MY_________000____ _____000______FRIEND______000______ _______000______________000________ _________000__________000__________ ____________000____000_____________ ____0000000000______0000000000_____ __000________000__000________000___ _000___________0000___________000__ 000_____________00_____________000_ 000____________________________000_ 000___________THANKS__________000_ _000____________FOR___________000__ __000__________BEING_________000___ ___000__________MY_________000____ _____000______FRIEND______000______ _______000______________000________ _________000__________000__________ ____________000____000______________ ____*yeu*_*yeu*________*yeu*_*yeu*_____ ___*yeu*______*yeu*_*yeu*_______*yeu*___ __*yeu*__________*yeu*__________*yeu*___ __*yeu*________________________*yeu*___ ___*yeu*________*MISS_U*_____*yeu*_____ ____*yeu*____________________*yeu*______ ______*yeu*________________*yeu*________ ________*yeu*____________*yeu*__________ __________*yeu*________*yeu*____________ ____________*yeu*____*yeu*______________ ______________*yeu**yeu*________________ _________________000__________________ ________________00_00_________________ _______________00___00________________ ______________00_____00_______________ _____________00_______00______________ ____________00_________00_____________ 00000000000____*A*____00000000000000__ _00_____________*BIG*_____________00__ ___00__________*STARZ*__________00____ _____00_________*FOR*_________00______ _______00________*A*________00________ _________00____*GREAT*____00__________ ________00_____*FRIEND*_____00________ _______00________0000________00_______ ______00_______00____00_______00______ _____00_____00__________00_____00_____ ____00___00________________00___00____ ___00__00____________________00__00___ __00_00________________________00_00__ _0000____________________________0000_ 000________________________________000


Monday October 22, 2007 - 12:58pm (ICT)

Next Post: Những link relax cho Blog
--------------
---------
---------------
---------------
---------
------------
---------------------
---------------------


Previous Post: Tat Ca Cac Ma Day ofljneĐược sửa bởi niken.zu ngày Sun 31 May 2009, 12:05; sửa lần 1.

Thành viên cấp 0

dream6344

dream6344
Thành viên cấp 0
ai ma nghi ra thong minh nhi?thank thang em 0 x0m cai?

Thành viên cấp 5

Mr.TuanCavalli

Mr.TuanCavalli
Thành viên cấp 5
aI? ở xÓm mÌnh mÀ gỚm thIệt .... DK naz em

Thành viên cấp 5

vẹtcutie

vẹtcutie
Thành viên cấp 5
đẹp
hôm nào thử mới đc. =))
đk pác

http://www.vandonstar.com
Thành viên cấp 0

dream6344

dream6344
Thành viên cấp 0
thang teo quat som minhday ? no yeu miss Hạ Long ay xin vai te? coma`

Thành viên cấp 3

ốc.ma

ốc.ma
Thành viên cấp 3
bìn thuong wa'

Thích K.thích
Message reputation : 100% (1 vote)

Sponsored content


Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Chủ đề mới hơn

Chủ đề cũ hơn

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết