Diễn Đàn Vân Đồn

Nơi giao lưu, kết bạn và cùng nhau thể hiện cá tính

Tự động đăng nhập lần sau

Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 6 trang]

Chủ đề mới hơn

Chủ đề cũ hơn

1New Pic Tung.Skater Empty New Pic Tung.Skater Thu 15 Apr 2010, 19:00

Thành viên cấp 3

Tung.Skater.[V]I[P]

Tung.Skater.[V]I[P]
Thành viên cấp 3

<marquee width="100%" behavior="scroll" scrollamount="5" direction="left"><a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/t.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/u.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/n.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/g.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/-.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/s.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/k.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/a.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/t.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/e.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/r.gif" border="0"></a> </marquee>

[You must be registered and logged in to see this image.]
<marquee width="100%" behavior="scroll" scrollamount="5" direction="left"><a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/t.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/u.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/n.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/g.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/-.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/s.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/k.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/a.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/t.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/e.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/r.gif" border="0"></a> </marquee>
[You must be registered and logged in to see this image.]
<marquee width="100%" behavior="scroll" scrollamount="5" direction="left"><a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/t.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/u.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/n.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/g.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/-.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/s.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/k.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/a.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/t.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/e.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/r.gif" border="0"></a> </marquee>
[You must be registered and logged in to see this image.]
<marquee width="100%" behavior="scroll" scrollamount="5" direction="left"><a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/t.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/u.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/n.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/g.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/-.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/s.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/k.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/a.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/t.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/e.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/r.gif" border="0"></a> </marquee>
[You must be registered and logged in to see this image.]
<marquee width="100%" behavior="scroll" scrollamount="5" direction="left"><a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/t.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/u.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/n.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/g.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/-.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/s.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/k.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/a.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/t.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/e.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/r.gif" border="0"></a> </marquee>
[You must be registered and logged in to see this image.]
<marquee width="100%" behavior="scroll" scrollamount="5" direction="left"><a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/t.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/u.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/n.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/g.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/-.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/s.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/k.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/a.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/t.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/e.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/r.gif" border="0"></a> </marquee>
[You must be registered and logged in to see this image.]
<marquee width="100%" behavior="scroll" scrollamount="5" direction="left"><a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/t.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/u.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/n.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/g.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/-.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/s.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/k.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/a.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/t.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/e.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/r.gif" border="0"></a> </marquee>
[You must be registered and logged in to see this image.]

<marquee width="100%" behavior="scroll" scrollamount="5" direction="left"><a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/t.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/u.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/n.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/g.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/-.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/s.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/k.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/a.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/t.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/e.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/7/r.gif" border="0"></a> </marquee>Được sửa bởi Tung.Skater.[V]I[P] ngày Mon 19 Apr 2010, 16:16; sửa lần 6.

https://facebook.com/tungskater

2New Pic Tung.Skater Empty Re: New Pic Tung.Skater Thu 15 Apr 2010, 19:06

Thành viên cấp 1

...Tiny...

...Tiny...
Thành viên cấp 1
dù có thế nào cũng ko ăn đc TOP của A đâu , chụp nhiều cũng thế thôi ha ha ha ha

3New Pic Tung.Skater Empty Re: New Pic Tung.Skater Thu 15 Apr 2010, 19:07

Thành viên cấp 0

Keikan

Keikan
Thành viên cấp 0
Có Cái Sẹo Trên mặt :)
Khiếp =))

4New Pic Tung.Skater Empty Re: New Pic Tung.Skater Thu 15 Apr 2010, 19:08

Thành viên cấp 5

—(•·÷ЋỌċ_mǿċ÷·•)—

—(•·÷ЋỌċ_mǿċ÷·•)—
Thành viên cấp 5
có điện thoại dùng mà mặc quần rack tóc thi ko cắt

http://nyanit.com/vandonstar.com

5New Pic Tung.Skater Empty Re: New Pic Tung.Skater Thu 15 Apr 2010, 19:08

Thành viên cấp 0

kOmi

kOmi
Thành viên cấp 0
[b] Smile_41 j thế này.hik.nói cũng đúng.ngày nào con khỉ kia mà k vào xem TÙNG thì không chịu nổi.( bạn em bảo con khỉ vào nhìn xem đồng loại ntn :">)

6New Pic Tung.Skater Empty Re: New Pic Tung.Skater Thu 15 Apr 2010, 19:10

Thành viên cấp 1

kUnShaDy

kUnShaDy
Thành viên cấp 1
các tupic tương tương nhau . nhưng vẫn đẹp!!!

7New Pic Tung.Skater Empty Re: New Pic Tung.Skater Thu 15 Apr 2010, 19:11

Thành viên cấp 2

Vô Cảm

Vô Cảm
Thành viên cấp 2
dẹp zai , dang đẹp nữa chứ

8New Pic Tung.Skater Empty Re: New Pic Tung.Skater Thu 15 Apr 2010, 19:11

Thành viên cấp 3

Tung.Skater.[V]I[P]

Tung.Skater.[V]I[P]
Thành viên cấp 3
kOmi đã viết:[b] Smile_41 j thế này.hik.nói cũng đúng.ngày nào con khỉ kia mà k vào xem TÙNG thì không chịu nổi.( bạn em bảo con khỉ vào nhìn xem đồng loại ntn :">)
oạch
ai bảo thê>???
mà ai đấy...

https://facebook.com/tungskater

9New Pic Tung.Skater Empty Re: New Pic Tung.Skater Thu 15 Apr 2010, 19:12

Thành viên cấp 3

Tung.Skater.[V]I[P]

Tung.Skater.[V]I[P]
Thành viên cấp 3
xukid94 đã viết:dẹp zai , dang đẹp nữa chứ

nhìn anh bình thường như công an phường đi ngoài đường ... =))

https://facebook.com/tungskater

10New Pic Tung.Skater Empty Re: New Pic Tung.Skater Thu 15 Apr 2010, 19:12

Thành viên cấp 1

mjss_92

mjss_92
Thành viên cấp 1
công nhận ảnh anh tùng tự sướng lúc nao cũng HOT' Smile_18 Smile_18

11New Pic Tung.Skater Empty Re: New Pic Tung.Skater Thu 15 Apr 2010, 19:13

Thành viên cấp 3

Tung.Skater.[V]I[P]

Tung.Skater.[V]I[P]
Thành viên cấp 3
hocmoc đã viết:có điện thoại dùng mà mặc quần rack tóc thi ko cắt

có tiền cho tớ tiền đi vã với cắt tóc nhá...
dt mượn chụp ảnh mà...

https://facebook.com/tungskater

12New Pic Tung.Skater Empty Re: New Pic Tung.Skater Thu 15 Apr 2010, 19:13

Thành viên cấp 3

Tung.Skater.[V]I[P]

Tung.Skater.[V]I[P]
Thành viên cấp 3
mjss_92 đã viết:công nhận ảnh anh tùng tự sướng lúc nao cũng HOT' Smile_18 Smile_18
hic em qua khen....
af ma avatar chu vs C2 a`???

https://facebook.com/tungskater

13New Pic Tung.Skater Empty Re: New Pic Tung.Skater Thu 15 Apr 2010, 19:14

Thành viên cấp 5

—(•·÷ЋỌċ_mǿċ÷·•)—

—(•·÷ЋỌċ_mǿċ÷·•)—
Thành viên cấp 5
hơ hơ hay nhê? =)) =))

http://nyanit.com/vandonstar.com

14New Pic Tung.Skater Empty Re: New Pic Tung.Skater Thu 15 Apr 2010, 19:15

Thành viên cấp 0

kOmi

kOmi
Thành viên cấp 0
Tung.Skater.[V]I[P] đã viết:
oạch
ai bảo thê>???
mà ai đấy...
hik.Hân 12a4. saO ạk.:D

15New Pic Tung.Skater Empty Re: New Pic Tung.Skater Thu 15 Apr 2010, 19:15

Thành viên cấp 1

mjss_92

mjss_92
Thành viên cấp 1
Tung.Skater.[V]I[P] đã viết:
hic em qua khen....
af ma avatar chu vs C2 a`???
ddung s oy đấy anh?dau wa khen dau...that mok

16New Pic Tung.Skater Empty Re: New Pic Tung.Skater Thu 15 Apr 2010, 20:33

Thành viên cấp 2

Vô Cảm

Vô Cảm
Thành viên cấp 2
Tung.Skater.[V]I[P] đã viết:
nhìn anh bình thường như công an phường đi ngoài đường ... =))
anh cứ khiêm tốn, nhìn thấy rồi. cái hum lên trường hd xem văn nghệ ey'

17New Pic Tung.Skater Empty Re: New Pic Tung.Skater Thu 15 Apr 2010, 20:38

Thành viên cấp 2

—LT•Jandj—

—LT•Jandj—
Thành viên cấp 2
đẸp òy. đẹp đến nỖi đưỜi ươi cg~ fa?i khen cơ nhềy. hjhj. jưỜg đẹp, ưỚc j`... :))

https://www.facebook.com/jandis2ngo

18New Pic Tung.Skater Empty Re: New Pic Tung.Skater Thu 15 Apr 2010, 20:59

Thành viên cấp 1

luxy

luxy
Thành viên cấp 1
ukm!
đẹp!
em thik cái avatar của ank thôu!

19New Pic Tung.Skater Empty Re: New Pic Tung.Skater Thu 15 Apr 2010, 23:20

Thành viên cấp 2

dinhlanlan

dinhlanlan
Thành viên cấp 2
Mem này chắc post anh nhìu nhất 4rum nhà mỳnh mất [You must be registered and logged in to see this image.]

20New Pic Tung.Skater Empty Re: New Pic Tung.Skater Fri 16 Apr 2010, 11:03

Thành viên cấp 3

Shadow Phuong

Shadow Phuong
Thành viên cấp 3
mặc dù anh í mặc quần rách đầu tóc bú xù nhìn đã thấy( từ mà ai kung~ bit' ..' hí) nhưng sao trong tim tôi.... thấy xao động =))

21New Pic Tung.Skater Empty Re: New Pic Tung.Skater Fri 16 Apr 2010, 12:38

Thành viên cấp 2

tIền Mãn tEEn

tIền Mãn tEEn
Thành viên cấp 2
vãi hà =))

22New Pic Tung.Skater Empty Re: New Pic Tung.Skater Fri 16 Apr 2010, 12:42

Thành viên cấp 5

Mr.TuanCavalli

Mr.TuanCavalli
Thành viên cấp 5
đẹp .............. chúng ta lên bình chọn cho a Tùng là key t/s nhìu nhất VDS mình đc hok nhỉ !
nếu đồng ý spam phát ..................

23New Pic Tung.Skater Empty Re: New Pic Tung.Skater Fri 16 Apr 2010, 12:43

Thành viên cấp 3

—Dzâm ♥ Có tiẾg...¹º²

—Dzâm ♥ Có tiẾg...¹º²
Thành viên cấp 3
Hình như là ăn mày từ mÔng cO^? tỚi VN

24New Pic Tung.Skater Empty Re: New Pic Tung.Skater Fri 16 Apr 2010, 12:48

Thành viên cấp 2

tranglove.cry

tranglove.cry
Thành viên cấp 2
úi giơi!** chưa :-O

25New Pic Tung.Skater Empty Re: New Pic Tung.Skater Fri 16 Apr 2010, 13:05

Thành viên cấp 3

k@' p^ng'

k@' p^ng'
Thành viên cấp 3
Tóc sắp dài bằng em rùi [You must be registered and logged in to see this image.]

Sponsored content


Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 6 trang]

Chủ đề mới hơn

Chủ đề cũ hơn

Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết