Diễn Đàn Vân Đồn

Nơi giao lưu, kết bạn và cùng nhau thể hiện cá tính

Tự động đăng nhập lần sau

Bài gửi sau cùng

»Máy đo độ đụcvuonghoang2388 Tue 17 Nov 2015, 14:39
»Dưỡng đo, căn lá giá rẻvuonghoang2388 Sun 15 Nov 2015, 14:31
»Máy dò kim loại cầm tayvuonghoang2388 Thu 12 Nov 2015, 14:43
»Phụ kiện cửa kính phù hợp để lắp đặt cửa đẩyduancuacuon Tue 10 Nov 2015, 16:51
»Bút camera, camera bút, camera ngụy trangvuonghoang2388 Tue 10 Nov 2015, 08:40
»Máy hiệu chuẩn âm thanh, thiết bị hiệu chuẩn âm thanhvuonghoang2388 Tue 10 Nov 2015, 08:37
»Những thông số quan trọng của bản lề sàn ADLER A- 2000duancuacuon Fri 30 Oct 2015, 10:30
»Sửa khóa cửa cường lực ở đâu Hà Nội tốt nhất?duancuacuon Thu 29 Oct 2015, 15:11
»Bản lề sàn Newstar Hs-233Zduancuacuon Wed 28 Oct 2015, 14:35
»Nhận cung cấp phụ kiện VVP số lượng lớnduancuacuon Tue 27 Oct 2015, 18:28

Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Chủ đề mới hơn

Chủ đề cũ hơn

Thành viên cấp 0

alibaba_vd

alibaba_vd
Thành viên cấp 0
Hydrocacbon trong các đề thi 2007-2009.


I. ANKAN, XICLOANKAN.

Câu 1: Hiđrocacbon X không làm mất màu dung dịch brom ở nhiệt độ thường. Tên gọi của X là

A. xiclohexan. B. xiclopropan. C. stiren. D. etilen. (ĐH A/2009)

Câu 2: Khi crackinh hoàn toàn một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất); tỉ khối của Y so với H2 bằng 12. Công thức phân tử của X là

A. C6H14. B. C3H8. C. C4H10. D. C5H12. (ĐH A/2008)

Câu 3: Công thức đơn giản nhất của một hiđrocacbon là CnH2n+1. Hiđrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng của

A. anken. B. ankin. C. ankađien. D. ankan. (CĐ A/2008)

Câu 4: Đt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm một ankan X và một ankin Y, thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Thành phần phần trăm về số mol của X và Y trong hỗn hợp M lần lượt là

A. 35% và 65%. B. 75% và 25%. C. 20% và 80%. D. 50% và 50%. (CĐ A/2008)

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 0,11 mol CO2 và 0,132 mol H2O. Khi X tác dụng với khí clo (theo tỉ lệ số mol 1:1) thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tên gọi của X là

A. 2-Metylbutan. B. 2-Metylpropan. C. 2,2-Đimetylpropan. D. etan. (CĐ A/2008)

u 6: Đt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi không khí

(trong không khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu được 7,84 lít khí CO2 (ở đktc) và 9,9 gam nước. Thể tích không khí (ở đktc) nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên là

A. 56,0 lít. B. 78,4 lít. C. 84,0 lít. D. 70,0 lít. (CĐ B/2007)

Câu7: Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon bằng 83,72%) tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol 1:1 (trong điều kiện chiếu sáng) chỉ thu được 2 dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. Tên của X là

A. 3-metylpentan. B. 2,3-đimetylbutan. C. 2-metylpropan. D. butan. (CĐ B/2007)

Câu 8: Cho iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1 : 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu được là

A. 2. B. 3. C. 5. D. 4. (ĐH A/2008)

II. ANKEN, ANKIN.

Câu 1: Hn hợp khí X gồm anken M và ankin N có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Hỗn hợp X có khối lượng 12,4 gam và thể tích 6,72 lít (ở đktc). Số mol, công thức phân tử của M và N lần lượt là

A. 0,1 mol C2H4 và 0,2 mol C2H2. B. 0,2 mol C2H4 và 0,1 mol C2H2.

C. 0,1 mol C3H6 và 0,2 mol C3H4. D. 0,2 mol C3H6 và 0,1 mol C3H4. (ĐH A/2009)

Câu 2: Hn hợp khí X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He là 5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hoá là

A. 20%. B. 25%. C. 50%. D. 40 (CĐ A/2009)

Câu 3: Hn hợp khí X gồm 0,3 mol H2 và 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời gian với xúc tác Ni thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với không khí là 1. Nếu cho toàn bộ Y sục từ từ vào dung dịch brom (dư) thì có m gam brom tham gia phản ứng. Giá trị của m là

A. 16,0. B. 3,2. C. 8,0. D. 32,0. (CĐ A/2009)

Câu 4: Cho các chất: xiclobutan, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en. Dãy gồm các chất sau khi phản ứng với H2 (dư, xúc tác Ni, to), cho cùng một sản phẩm là:

A. xiclobutan, cis-but-2-en và but-1-en. B. but-1-en, 2-metylpropen và cis-but-2-en.

C. xiclobutan, 2-metylbut-2-en và but-1-en. D. 2-metylpropen, cis-but-2-en và xiclobutan. (CĐ A/2009)

Câu 5: Hỗn hợp khí X gồm H2 và một anken có khả năng cộng HBr cho sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tỉ khối của X so với H2 bằng 9,1. Đun nóng X có xúc tác Ni, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y không làm mất màu nước brom; tỉ khối của Y so với H2 bằng 13. Công thức cấu tạo của anken là

A. CH2=C(CH3)2. B. CH2=CH2.

C. CH2=CH-CH2-CH3. D. CH3-CH=CH-CH3. (ĐH B/2009)

Câu 6: Cho hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 và C2H2. Lấy 8,6 gam X tác dụng hết với dung dịch brom (dư) thì khối lượng brom phản ứng là 48 gam. Mặt khác, nếu cho 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 có trong X là

A. 20%. B. 50%. C. 25%. D. 40%. (ĐH B/2009)

Câu 7: Cho hiđrocacbon X phản ứng với brom (trong dung dịch) theo tỉ lệ mol 1 : 1, thu được chất hữu cơ Y (chứa 74,08% Br về khối lượng). Khi X phản ứng với HBr thì thu được hai sản phẩm hữu cơ khác nhau. Tên gọi của X là

A. but-1-en. B. xiclopropan. C. but-2-en. D. propilen. (ĐH B/2009)

Câu 8: Đun nóng hỗn hợp khí gồm 0,06 mol C2H2 và 0,04 mol H2 với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ hỗn hợp Y lội từ từ qua bình đựng dung dịch brom (dư) thì còn lại 0,448 lít hỗn hợp khí Z (ở đktc) có tỉ khối so với O2 là 0,5. Khối lượng bình dung dịch brom tăng là

A. 1,04 gam. B. 1,32 gam. C. 1,64 gam. D. 1,20 gam. (ĐH A/2008)

Câu 9: Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 là 21,2 gồm propan, propen và propin. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, tổng khối lượng của CO2 và H2O thu được là

A. 20,40 gam. B. 18,60 gam. C. 18,96 gam. D. 16,80 gam. (ĐH A/2008)

Câu 10: Cho sơ đồ chuyển hóa: CH4 ® C2H2 ® C2H3Cl ® PVC. Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ trên thì cần V m3 khí thiên nhiên (ở đktc). Giá trị của V là (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%)

A. 358,4. B. 448,0. C. 286,7. D. 224,0. (ĐH A/2008)

Câu 11: Cho các chất sau: CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2, CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3, CH3-C(CH3)=CH-CH3, CH2=CH-CH2-CH=CH2. Số chất có đồng phân hình học là

A. 2. B. 3. C. 1. D. 4. (ĐH A/2008)

Câu 12: Đt cháy hoàn toàn 20,0 ml hỗn hợp X gồm C3H6, CH4, CO (thể tích CO gấp hai lần thể tích CH4), thu được 24,0 ml CO2 (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Tỉ khối của X so với khí hiđro là

A. 25,8. B. 12,9. C. 22,2. D. 11,1. (CĐ A/2008)

Câu 13: Cho 4,48 lít hỗn hợp X (ở đktc) gồm 2 hiđrocacbon mạch hở lội từ từ qua bình chứa 1,4 lít dung dịch Br2 0,5M. Sau khi phản ứng hoàn toàn, số mol Br2 giảm đi một nửa và khối lượng bình tăng thêm 6,7 gam. Công thức phân tử của 2 hiđrocacbon là

A. C2H2 và C4H6. B. C2H2 và C4H8. C. C3H4 và C4H8. D. C2H2 và C3H8 (ĐH A/2007)

Câu 14: Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm có thành phần

khối lượng clo là 45,223%. Công thức phân tử của X là (cho H = 1, C = 12, Cl = 35,5)

A. C3H6. B. C3H4. C. C2H4. D. C4H8. (ĐH A/2007)

Câu 15: Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol (rượu). Hai anken đó là

A. 2-metylpropen và but-1-en (hoặc buten-1). B. propen và but-2-en (hoặc buten-2).

C. eten và but-2-en (hoặc buten-2). D. eten và but-1-en (hoặc buten-1). (ĐH A/2007)

Câu 16: Hỗn hợp gồm hiđrocacbon X và oxi có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:10. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y qua dung dịch H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối đối với hiđro bằng 19. Công thức phân tử của X là

A. C3H8. B. C3H6. C. C4H8. D. C3H4. (ĐH A/2007)

Câu 17: Cho hỗn hợp hai anken đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với nước (có H2SO4 làm xúc tác) thu được hỗn hợp Z gồm hai rượu (ancol) X và Y. Đốt cháy hoàn toàn 1,06 gam hỗn hợp Z sau đó hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 2 lít dung dịch NaOH 0,1M thu được dung dịch T trong đó nồng độ của NaOH bằng 0,05M. Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là (Cho thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể)

A. C4H9OH và C5H11OH. B. C3H7OH và C4H9OH.

C. C2H5OH và C3H7OH. D. C2H5OH và C4H9OH. (CĐ B/2007)

Câu 18: Dn V lít (ở đktc) hỗn hợp X gồm axetilen và hiđro đi qua ống sứ đựng bột niken nung nóng, thu được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được 12 gam kết tủa. Khí đi ra khỏi dung dịch phản ứng vừa đủ với 16 gam brom và còn lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z thu được 2,24 lít khí CO2 (ở đktc) và 4,5 gam nước. Giá trị của V bằng

A. 8,96. B. 5,60. C. 11,2. D. 13,44 (CĐ B/2007)

Hoá đây rất hiếm ai co nhu cầu vào mà lấy 580250 alibaba_vd

Thành viên cấp 0

alibaba_vd

alibaba_vd
Thành viên cấp 0
cứ xài đi còn nhiều lắm hết lị có,,,,,alibaba_vd

Thành viên cấp 2

dinhlanlan

dinhlanlan
Thành viên cấp 2
Pó tay ông thầy này!!! Sao ko bảo chúng nó lên mạng down về.Có nhìu hơn mà bạn

Thành viên cấp 2

dinhlanlan

dinhlanlan
Thành viên cấp 2
Nhưng mà vẫn phải thanks thầy vì mất công chọn lọc :))
thầy thật là tốt :-P

Thành viên cấp 0

3tkute

3tkute
Thành viên cấp 0
ui ui. sao chi toan hoa' huu co thui vay ban. :D :D

Thành viên cấp 0

h30_ng0

h30_ng0
Thành viên cấp 0
dinhlanlan đã viết:Nhưng mà vẫn phải thanks thầy vì mất công chọn lọc :))
thầy thật là tốt :-P

ui' alibaba_vd la thay gjao ah`? ban
thong tjn chjnh xac hok vay? thay gjao thj vao may djen dan nay lam j chu?
:-/ :-/

Thành viên cấp 0

doremi_start

doremi_start
Thành viên cấp 0
the co thay giao de hoi bai rui >:)
vui wa

Thành viên cấp 0

doremi_start

doremi_start
Thành viên cấp 0
cac ban oi ? bai 2 cua phan mot lon co bai ket wa la D khong

Thành viên cấp 0

superman_vd

superman_vd
Thành viên cấp 0
alibaba_vd dung roi

Thành viên cấp 2

dinhlanlan

dinhlanlan
Thành viên cấp 2
h30_ng0 đã viết:

ui' alibaba_vd la thay gjao ah`? ban
thong tjn chjnh xac hok vay? thay gjao thj vao may djen dan nay lam j chu?
:-/ :-/
Chuẩn . Hoá đây rất hiếm ai co nhu cầu vào mà lấy 866553 Thầy cũng xì tin mà

Thành viên cấp 5

[CGB] ♥ | Mr.Bi |

[CGB] ♥ | Mr.Bi |
Thành viên cấp 5
:))

Thành viên cấp 1

dep_zinh_kut

dep_zinh_kut
Thành viên cấp 1
cái này có đúng ko vậy

http://vandonstar.com
Thành viên cấp 1

luxy

luxy
Thành viên cấp 1
hỳ!

đố cả nhà phản ứng hoá học :thịt chó + rượu tạo thành cái gì??????
=))

Thành viên cấp 0

Keikan

Keikan
Thành viên cấp 0
luxy đã viết:hỳ!

đố cả nhà phản ứng hoá học :thịt chó + rượu tạo thành cái gì??????
=))
Tạo thành Cảm Giác Phê Phê =))
Bất Cần Đời chứ sao nữa ;-)

Thành viên cấp 0

superman_vd

superman_vd
Thành viên cấp 0
UHM.MINH KO PHAI THAY GIAO.NEU KO CO SU VUI VE THI MONG CHUNG TA KO CO HOP TAC NUA_ALIBABA_VD KO THAM GIA DIEN DAN NUA........CHUC CAC BAN HAY SONG NHU LI TUONG CUA MINH.........KHA KHA

Thành viên cấp 1

nhoc_kute_9x

nhoc_kute_9x
Thành viên cấp 1
câu hỏi ko có đáp án thỳ poss lên làm gì vầy

Thành viên cấp 0

yeunhiulamdo

yeunhiulamdo
Thành viên cấp 0
ai lam dc thi` poss bạ`j trả lơi` dj ...................... sẽ có thuog? do' ................... hehe

Thành viên cấp 0

(¯`•♥ChOi Jin LiNh♥•´¯)

(¯`•♥ChOi Jin LiNh♥•´¯)
Thành viên cấp 0
yeunhiulamdo đã viết:ai lam dc thi` poss bạ`j trả lơi` dj ...................... sẽ có thuog? do' ................... hehe
co thuong ak.thuong cai keomut u.

Thành viên cấp 1

big_young.lady

big_young.lady
Thành viên cấp 1
thay` giao' gioi? ak ?kaka

Thành viên cấp 0

windy1994

windy1994
Thành viên cấp 0
thay oi. cho duong link co phai tien hon ko.
doc dau ca mat

Thành viên cấp 0

alibaba_vd

alibaba_vd
Thành viên cấp 0
windy1994 đã viết:thay oi. cho duong link co phai tien hon ko.
doc dau ca mat
uhm
nhung ban tha the nao co j can hoi ko?

Thành viên cao cấp

[CGB] ♥ |Híp - Lady|

[CGB] ♥ |Híp - Lady|
Thành viên cao cấp
Ms Đọc Đã Thấy khÓ...
Koh Bysk Sau Này Mỳh Họk Có Dễ Hơn Ko ;))

Thành viên cấp 5

Mr.TuanCavalli

Mr.TuanCavalli
Thành viên cấp 5
hoá học thỳ chịu luôn
sách Hó em mất từ lúc nào cũng chẳng pyt' nữa
potay.com.vn

Thành viên cấp 2

Quanchua_TC

Quanchua_TC
Thành viên cấp 2
Smile_04 Smile_04 nam mô A DI ĐÀ PHẬT chẳng hỉu cái j` kar nhìn là đau mắt rùi

Thành viên cấp 0

alibaba_vd

alibaba_vd
Thành viên cấp 0
đâu rồi có bạn nào có bài hoá nào hay không post lên giải chơi tí cọ

Sponsored content


Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Chủ đề mới hơn

Chủ đề cũ hơn

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết