Diễn Đàn Vân Đồn

Nơi giao lưu, kết bạn và cùng nhau thể hiện cá tính

Tự động đăng nhập lần sau

Bài gửi sau cùng

»Máy đo độ đụcvuonghoang2388 Tue 17 Nov 2015, 14:39
»Dưỡng đo, căn lá giá rẻvuonghoang2388 Sun 15 Nov 2015, 14:31
»Máy dò kim loại cầm tayvuonghoang2388 Thu 12 Nov 2015, 14:43
»Phụ kiện cửa kính phù hợp để lắp đặt cửa đẩyduancuacuon Tue 10 Nov 2015, 16:51
»Bút camera, camera bút, camera ngụy trangvuonghoang2388 Tue 10 Nov 2015, 08:40
»Máy hiệu chuẩn âm thanh, thiết bị hiệu chuẩn âm thanhvuonghoang2388 Tue 10 Nov 2015, 08:37
»Những thông số quan trọng của bản lề sàn ADLER A- 2000duancuacuon Fri 30 Oct 2015, 10:30
»Sửa khóa cửa cường lực ở đâu Hà Nội tốt nhất?duancuacuon Thu 29 Oct 2015, 15:11
»Bản lề sàn Newstar Hs-233Zduancuacuon Wed 28 Oct 2015, 14:35
»Nhận cung cấp phụ kiện VVP số lượng lớnduancuacuon Tue 27 Oct 2015, 18:28

Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Chủ đề mới hơn

Chủ đề cũ hơn

Thành viên cấp 2

pr09xDx

pr09xDx
Thành viên cấp 2
Các v? công thân m?n,
M?t mùa sinh nh?t Audition tràn ??y ni?m vui và nh?ng ho?t ??ng thú v? ?ang ch? ?ón các v? công chúng mình. Tháng 8 - tháng k? ni?m sinh nh?t luôn là th?i ?i?m ??p nh?t trong n?m ?? Thành ph? chúng mình l?i g?n nhau h?n, cùng chia s? k? ni?m và c?m xúc mà c?ng ??ng chúng mình ?ã có trong su?t th?i gian qua.
Chào mừng sn audition 2010 lần thứ 4 Bia1
Trang bìa T?p chí Audition 2009

Là m?t ph?n không th? thi?u trong d?p t? ch?c sinh nh?t cho Thành ph? v? h?i, T?p chí Audition m?t l?n n?a s? tr? l?i cùng các b?n. ?ây là n?i t?p h?p nh?ng hình ?nh, thông tin cô ??ng nh?t, kh?i g?i nh?ng xu h??ng m?i tích c?c c?a gi?i tr?, vinh danh nh?ng cá nhân n?i b?t, khích l? tinh th?n ?oàn k?t c?a v? công Audition. Cu?n T?p chí Audition s? là c?u n?i ?? các b?n chuy?n h?i th? và cá tính Au vào nh?ng trang vi?t, nh?ng b?c hình, nh?ng kho?nh kh?c ??p nh?t do cá nhân ho?c Clan/Fam c?a b?n có ???c.
Chào mừng sn audition 2010 lần thứ 4 2 Chào mừng sn audition 2010 lần thứ 4 2 Chào mừng sn audition 2010 lần thứ 4 2

Nh?m t?o ra m?t s?n ph?m ??t ch?t l??ng, v?a c?p nh?t nh?ng thông tin hot nh?t c?a gamer Audition v?a giúp các Clan/Fam xây d?ng ???c m?t ??i ng? Phóng viên Audition tích c?c và h?t mình vì c?ng ??ng, H?i ??ng Thành ph? quy?t ??nh phát ??ng m?t phong trào ?óng góp ý t??ng và n?i dung cho T?p chí Audition 2010 - M?ng sinh nh?t 4 tu?i..

Th?i gian: T? ngày 22/07 ??n ngày 05/08/2010
Các cá nhân ho?c Clan/Fam Audition trên c? n??c ??u có th? g?i nh?ng ?óng góp n?i dung theo nhi?u hình th?c. ??a ch? nh?n tin/bài: Email: sukien.au@vtc.vn
Chào mừng sn audition 2010 lần thứ 4 Animation_Dreaming_ilov3you_%2863%29 Chào mừng sn audition 2010 lần thứ 4 Animation_Dreaming_ilov3you_%2831%29 Chào mừng sn audition 2010 lần thứ 4 Animation_Dreaming_ilov3you_%2844%29 Chào mừng sn audition 2010 lần thứ 4 Animation_Dreaming_ilov3you_%2816%29

Nh?ng g?i ý v? hình th?c và n?i dung tin bài:
1. N?i dung d?ng bài vi?t

- Ghi l?i nh?ng câu chuy?n, chia s? k? ni?m c?a b?n khi ??n v?i Audition.
- Gi?i thi?u m?t thành viên n?i b?t c?a Fam/Clan (thành tích trong game và ngoài ??i, ?i?m n?i b?t)
- M?t m?u chuy?n thú v? c?a b?n bè v? Audition.
- Nh?ng m?u truy?n c??i.
2. N?i dung d?ng hình ?nh
- Hình ?nh ghi l?i ho?t ??ng offline, sinh nh?t c?a Fam/Clan.
- Phóng s? b?ng chùm ?nh: nh?ng ý t??ng ng?u h?ng mà b?n sáng t?o ra, g?n v?i game Audition ho?c các gamer khác.
- Hình ?nh gi?i thi?u v? Fam/Clan c?a mình: ??y ?? thông tin v? s? l??ng thành viên, nh?ng ho?t ??ng tích c?c ?ã tham gia, nh?ng ?óng góp cho c?ng ??ng Audition.
-Yêu c?u: Hình ?nh ch?t l??ng t?t. ??a ch? nh?n hình ?nh: Email: sukien.au@vtc.vn.
3. Truy?n tranh
- Khá nhi?u v? công có kh? n?ng sáng tác truy?n tranh, v?y b?n hãy chia s? n?ng khi?u này c?a mình nhé.
- N?u kh? n?ng v? c?a b?n còn h?n ch?, b?n có th? l?y hình nhân v?t Au ?? sáng tác ra câu chuy?n thú v? c?a mình.
4. .....

Chào mừng sn audition 2010 lần thứ 4 Wol_errorClick this bar to view the full image.
Chào mừng sn audition 2010 lần thứ 4 BIA-4

Còn r?t nhi?u nh?ng n?i dung khác n?a mà b?n có th? ?óng góp cho T?p chí Audition 2010, tùy thu?c vào s? sáng t?o c?a cá nhân ho?c Fam/Clan c?a các b?n. Hãy g?i cho chúng t? n?i dung các b?n ?óng góp v? ??a ch? sukien.au@vtc.vn nhé!
Chào mừng sn audition 2010 lần thứ 4 1 Chào mừng sn audition 2010 lần thứ 4 1 Chào mừng sn audition 2010 lần thứ 4 1

? H?i ??ng Thành ph? v? h?i ?
Sau ?ây là 1 s? trang bìa...
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0 sizcache="2" sizset="0">


<TR sizcache="2" sizset="0">
<td vAlign=center align=middle width="100%" sizcache="2" sizset="0">Chào mừng sn audition 2010 lần thứ 4 Nc_vn010</TD></TR></TABLE>
S? 3
Chào mừng sn audition 2010 lần thứ 4 3-1

Mã:

rapidshare.com Tapchiau03.rar

S? 4
Chào mừng sn audition 2010 lần thứ 4 4-1

Mã:

rapidshare.com Tapchiau04.rar

S? 5
Chào mừng sn audition 2010 lần thứ 4 5-2

Mã:

rapidshare.com Tapchiau05.rar

S? 6
Chào mừng sn audition 2010 lần thứ 4 6-1

Mã:

http://rapidshare.com/files/111025678/Tapchiau06.rar

S? 7
Chào mừng sn audition 2010 lần thứ 4 7-1

Mã:

rapidshare.com Tapchiau07.rar

S? 8
Chào mừng sn audition 2010 lần thứ 4 8

Mã:

rapidshare.com Tapchiau08.rar

S? 9
Chào mừng sn audition 2010 lần thứ 4 9

Mã:

rapidshare.com Tapchiau09.rar

S? 10
Chào mừng sn audition 2010 lần thứ 4 10

Mã:

rapidshare.com 10.rar

S? 11
Chào mừng sn audition 2010 lần thứ 4 11-1

Mã:

rapidshare.com 11.rar

S? 12
Chào mừng sn audition 2010 lần thứ 4 12

Mã:

rapidshare.com 12.rar

S? 13
Chào mừng sn audition 2010 lần thứ 4 13-1

Mã:

rapidshare.com 13.rar

S? 14
Chào mừng sn audition 2010 lần thứ 4 14

Mã:

rapidshare.com 14.rar

S? 15
Chào mừng sn audition 2010 lần thứ 4 15-1

Mã:

rapidshare.com 15.rar

S? 16
Chào mừng sn audition 2010 lần thứ 4 16

Mã:

rapidshare.com Tapchiau16.rar

S? 17
Chào mừng sn audition 2010 lần thứ 4 17

Mã:

rapidshare.com Tapchiau17.rar

S? 18
Chào mừng sn audition 2010 lần thứ 4 18

Mã:

rapidshare.com Tapchiau18.rar

S? 19
Chào mừng sn audition 2010 lần thứ 4 19

Mã:

rapidshare.com Tapchiau19.rar

S? 20
Chào mừng sn audition 2010 lần thứ 4 20

Mã:

rapidshare.com Tapchiau20.rar

S? 21
Chào mừng sn audition 2010 lần thứ 4 21

Mã:

http://rapidshare.com/files/112134527/Tapchiau21.rar

S? 22
Chào mừng sn audition 2010 lần thứ 4 22

Mã:

rapidshare.com Tapchiau22.rar

S? 23
Chào mừng sn audition 2010 lần thứ 4 23

Mã:

rapidshare.com 23.rar

S? 24
Chào mừng sn audition 2010 lần thứ 4 24

Mã:

rapidshare.com 24.rar

S? 25
Chào mừng sn audition 2010 lần thứ 4 25Được sửa bởi pr09xDx ngày Sat 28 Aug 2010, 14:49; sửa lần 1.

http://pro9x.com
Thành viên cấp 2

pr09xDx

pr09xDx
Thành viên cấp 2
Ai là game thủ audition ở trog VDS nhỉ?
là game thủ của audition bỏ qua sự việc này thì hơi tiếc đấy

http://pro9x.com
Thành viên cấp 1

nam1102

nam1102
Thành viên cấp 1
audition àh.cái trò này lâu không chơi

http://nhac.teenpro.info/play/14314/Nonstop-Vol24-Bar-030.html#?
Thành viên cấp 1

enky

enky
Thành viên cấp 1
Smile_14 Smile_14 Smile_14 Smile_14

Thành viên cấp 2

pr09xDx

pr09xDx
Thành viên cấp 2
Ui sắp đến sn au lần thứ 4 òy nhưg ko có tìn lên hn xem

http://pro9x.com
Thích K.thích
Message reputation : 100% (1 vote)
Thành viên cấp 1

»—»…ƒ«¶—¶öç…¬ƒì…¥êµ…«—«

»—»…ƒ«¶—¶öç…¬ƒì…¥êµ…«—«
Thành viên cấp 1
VTC ko quảng cáo thi qc hộ làm gì.

Thành viên cấp 5

[CGB] ♥ |Cau2codoc|

[CGB] ♥ |Cau2codoc|
Thành viên cấp 5
au ủng gớm thịt !

http://www.vandonstar.com
Thành viên cấp 2

t0ny.kid_n2g

t0ny.kid_n2g
Thành viên cấp 2
ai ghÉP ĐÔi vs em ĐÊ Chào mừng sn audition 2010 lần thứ 4 756404

Thành viên cấp 3

End♥Hope

End♥Hope
Thành viên cấp 3
úi dời o no sần mềnh chả thík!!~ Chào mừng sn audition 2010 lần thứ 4 336872

Thành viên cấp 3

keo_dang_mk

keo_dang_mk
Thành viên cấp 3
cái nì...chơi 1time rùi chán..... Chào mừng sn audition 2010 lần thứ 4 49697

Thành viên cấp 1

zz_kut3

zz_kut3
Thành viên cấp 1
nhẢm nhí kinh khủng Chào mừng sn audition 2010 lần thứ 4 364754

Thành viên cấp 5

3 Bích Đi Trước

3 Bích Đi Trước
Thành viên cấp 5
chơi au nhiều
chán roài

Thành viên cấp 3

xsieuquay9x

xsieuquay9x
Thành viên cấp 3
một thời nhảy au...giơ ẩn danh rồi

http://Www.blog.com

Sponsored content


Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Chủ đề mới hơn

Chủ đề cũ hơn

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết