Diễn Đàn Vân Đồn

Nơi giao lưu, kết bạn và cùng nhau thể hiện cá tính

Tự động đăng nhập lần sau

Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Chủ đề mới hơn

Chủ đề cũ hơn

Thành viên cấp 0

thaiduongnet2

thaiduongnet2
Thành viên cấp 0
Kính
g?i: Quý Khách hàng

Công ty TNHH ??u t? th??ng m?i và d?ch v? công ngh? Thái D??ng xin chân thành
g?i t?i Quý khách hàng l?i chúc th?nh v??ng và ngày càng phát tri?n.

V?i mong mu?n nhi?u nh?t ???c ph?c v? Quý khách hàng trong l?nh v?c tin
h?c,d?ch v? b?o trì - b?o d??ng h? th?ng máy tính, máy in ?? ??m b?o s? ho?t
??ng ?n ??nh c?a các thi?t b? này. Công ty chúng tôi xin trân tr?ng gi?i thi?u
v?i Quý khách hàng các d?ch v? trong l?nh v?c tin h?c mà công ty chúng tôi cung
c?p nh? sau:

1. Cài ??t ph?n m?m, di?t virus máy tính; b?o trì, b?o d??ng ph?n m?m máy tính;
s?a ch?a, nâng c?p ph?n c?ng máy tính.

2. Nh?n thi?t k?, l?p ??t, b?o trì, b?o d??ng máy tính, m?ng máy tính, máy in
cho c? quan - công ty - c?a hàng Game & Internet.

3. Mua bán, trao ??i linh ki?n máy tính, thi?t b? tin h?c - ?i?n t? - vi?n
thông.

4. Cung c?p, bán máy tính nguyên b?,máy tính xách tay,máy ch?,camera và thi?t
b? m?ng...

5. S?a ch?a, b?o trì, b?o d??ng máy tính - thi?t b? tin h?c cho cá nhân, gia
?ình và các c? quan,doanh nghi?p

6. Khôi ph?c, back-up d? li?u.

7. Thi?t k?, v?n hành, b?o trì website cho các c? quan, ??n v?.

V?i ??i ng? k? s?, k? thu?t viên chuyên nghi?p, có nhi?u n?m kinh nghi?m, chúng
tôi r?t hân h?nh ???c ph?c v? Quý khách hàng.

V?i khách hàng ký H?p ??ng b?o trì ??nh k? v?i công ty chúng tôi,
chúng tôi cam k?t:

- Nhân viên c?a công ty s? có m?t t?i ??a ch? khách hàng trong vòng 2 ti?ng ??
x? lý s? c? k? t? khi nh?n ???c thông báo c?a khách hàng.

- Khách hàng s? ???c m??n máy tính ho?c linh ki?n t??ng ???ng trong khi ch? x?
lý s? c? ?? ??m b?o s? ho?t ??ng liên t?c c?a thi?t b?.

M?i thông tin chi ti?t xin Quý khách hàng liên h? theo ??a ch? sau:

Công ty TNHH ??u t? th??ng m?i và d?ch v? công ngh? Thái D??ng
- V?n phòng giao d?ch: P201 T?p th? ban ??i ngo?i TW-Ngõ 409 ???ng Kim Mã-Ba
?ình - Hà N?i

?i?n tho?i: 04.6294 8168 Hotline: 0976 677 586 (Mr. Trung)

Website: www.thaiduong.net

E-mail: trungtv@thaiduong.net
YM: thaiduong_net
Skyper: thaiduong.net

R?t mong nh?n ???c s? quan tâm c?a Quý khách hàng.

Xin trân tr?ng c?m ?n!


Công
ty TNHH ??u t? th??ng m?i và d?ch v? công ngh? Thái D??ng
http://thaiduong.net

Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Chủ đề mới hơn

Chủ đề cũ hơn

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết